Service Design

Morfologische Psychologie

Wat maakt dat klanten kiezen voor jouw product of dat van een ander?

Neem contact op

De theorie over hoe mensen denken.

Waarom verkiezen klanten het ene product of dienst boven de ander? Hoe zorg je ervoor dat mensen van jouw merk gaan houden? Hoe vergroot je de betrokkenheid van je klanten bij jouw organisatie of dienst?

Het draait allemaal om het begrijpen van het onbewuste brein. We gebruiken Morfologische Psychologie om erachter te komen wat de onbewuste emotionele structuring is achter alledaagse beslissingen. Dit is belangrijk bij het ontwerpen van oplossingen, producten en diensten, zodat ze gebaseerd zijn op de echte behoeftes, motivaties en doelen van de klant.

95% van alle beslissingen wordt onbewust gemaakt.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn klanten niet zo logisch en rationeel in het maken van beslissingen als dat ze zelf denken. Wat ze echt denken of voelen is vaak tegenstrijdig met wat ze zeggen. Een belangrijke reden hiervoor is dat mensen gedreven worden door het onbewustzijn als ze een beslissingen maken. Het onbewuste is dan ook vele malen sneller dan het bewuste. Vaak volgt daarna een rationele interpretatie van datgene wat het onbewuste al heeft besloten.

Wat motiveert de mens?

In de jaren 60 stelde professor Wilhelm Saber de 6 typen menselijke motivaties op. Binnen deze motivaties maken wij mensen onze beslissingen, en elk van deze motivaties beïnvloedt de anderen.

Zes motivaties in drie spanningen.

 

Acquisitie versus Transformatie

Acquisitie: De menselijke drang naar continuïteit en veiligheid. Het verlangen om datgene vast te houden wat al verworven is. Transformatie: De menselijke behoefte aan verandering. Het verlangen om te bewegen.

Impact versus Structuur

Impact: De menselijke behoefte aan individuele uitingen en persoonlijke voorkeuren. De wil om invloed uit te oefenen. Structuur: De menselijke behoefte aan regels. Het verlangen om zich aan te passen aan sociale verwachtingen en structuren.

Ambitie versus Competentie

Competentie: De menselijke behoefte aan vaardigheden, middelen en begrip voor onze individuele limiet en beperkingen. Ambitie: De menselijke behoefte aan presteren. De wil om nieuwe successen te behalen.

Strijd en beïnvloeding.

Diensten en producten hebben een grote rol in het reguleren van deze spanningen. Een dienst kan mensen helpen zich veilig te voelen (acquisitie) of zich los te maken van routine (transformatie). Het kan je nieuwe vaardigheden leren (competentie) om zo dromen te realiseren (ambitie). Het kan mensen in staat stellen zich te onderscheiden van de maatschappij (impact) of ze helpen om zich aan te passen (structuur).

Morphological analysis.

In-depth, contextual interviews combined with generative techniques allow us to uncover what is at work deep down in customers’ minds. Their needs are plotted on the general tension model, leading to specific tensions and need segments. These need segments can be elaborated into need-based personas.