UX Design

UX onderzoek

Betrek je gebruikers intensief bij het ontwerpen van de gebruikerservaring.

Neem contact op

Het moet logisch zijn.

UX research gaat om het verzamelen van informatie, om zo een ervaring te ontwerpen die voor de gebruiker logisch is. Dit zijn zowel de mensen die jouw dienst al gebruiken, als degenen die dat in de toekomst kunnen gaan doen. In interviews leren we deze klanten beter kennen, kunnen we bij hen aannames te valideren en ontworpen oplossingen voor leggen. We plannen deze gesprekken op belangrijke momenten in het ontwerpproces, zodat we zo efficiënt mogelijk werken.

Toch zien we vaak dat wat gebruikers zeggen en wat ze doen, twee verschillende dingen zijn. Dat maakt dat onze UX onderzoekers voor elke stap van het ontwerpproces zorgvuldig bepalen wat de beste kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethode is voor op dat moment.

Kwalitatief onderzoek – Welk probleem lossen we op?

Voordat we beginnen met UX Design zorgen we ervoor dat we zeker weten welk gebruikersprobleem we willen oplossen. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals Contextmapping, Interviews en Need-based persona’s zetten we in om jouw gebruiker echt heel goed te leren kennen. Dan kunnen we daarna onze ontwerpen maken op basis van de gevonden onderliggende gebruikersbehoeftes.

Design Sprint – Is deze oplossing jouw investering waard?

Een Design Sprint helpt om veelbelovende oplossingen voor een probleem te definiëren en te valideren. Eerst werken we samen de meest veelbelovende ideeën uit. Daarna benoemen we aannames die we daarbij hebben gedaan. De meest risicovolle aannames gaan we testen. We maken gebruik van prototypes om zowel het idee als de aannames bij de gebruikers te testen.

Usability Testing – Is de oplossing zo goed als we denken?

Nu is het tijd om stappen te maken. Zodra we de grootste aannames met je gebruiker hebben gecontroleerd is het tijd om je gehele dienst te ontwerpen. Onze ervaring is dat we tijdens dit proces nog steeds aannames blijven doen. Het liefst eindigen we dan ook elke  sprint (cyclus van 2 weken) met kleine user tests, zodat we elke keer het ontwerp valideren. Tijdens de interviews laten we de doelgroepen kleine taakjes doen. Hieruit kunnen we afleiden of er een natuurlijke flow is ontworpen en hoe makkelijk mensen hun doel bereiken. Zo optimaliseren we het UX ontwerp.

“Een gesprek met je gebruiker is één van de effectiefste methoden om customer centricity te verspreiden binnen je bedrijf.”

Conversies optimaliseren – Zo realiseer je impact.

Zodra de ontwerpen staan hebben we optie om ze voor te leggen aan de gehele doelgroep. Dit is hét moment om over te stappen van kwalitatief naar kwantitatief onderzoek. Met technieken zoals webanalyse zien we waar je klanten het meest gebruik van maken, waar ze lang naar kijken en ook wat ze niet interessant vinden (ook al werk het goed). Door met deze kennis het ontwerp te optimaliseren en toe te spitsen op jouw bedrijfsdoelen, zal je steeds meer impact merken.